ทาง RAKS NATURAL ไม่มีนโยบายการรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า