All blog

Latest Update 14/08/2022
ประโยชน์ของการแช่ตัว แช่เท้าด้วย Magnesium

ประโยชน์ของการแช่ตัว แช่เท้าด้วย Magnesium

 •  June 17, 2020

ประโยชน์ของการแช่ตัวแช่เท้าด้วยเกลือแมกนีเซียม “Magnesium Flakes”

การแช่ตัว แช่เท้าด้วยเกลือนั้นเป็นศาตร์การรักษาด้วยธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ โดยอาศัยหลักการถ่ายเทประจุเกลือซึ่งมีประจุบวกจะดึงประจุลบออกจากร่างกาย

การแช่ตัว แช่เท้าด้วยแมกนีเซียมจะมีข้อดีมากกว่าการแช่ตัวด้วยเกลือทั่วไป เนื่องจากแหล่งที่มาของเกลือแมกนีเซียมนั้นจะต้องเป็นแหล่งน้ำหรือเหมืองแร่ใต้ดิน ที่ต้องมีการก่อตัวของแร่ธาตุต่างๆมาหลายร้อย หลายพันปี สำหรับแหล่งแมกนีเซียมจากธรรมชาติหลักๆบนโลกของเรามีแหล่งที่มีวัตถุดิบนี้เพียง 4 พื้นที่ได้แก่ 

 1. เหมือง Zechstein ที่อยู่ในประเทศเยอรมันนี, โปแลนด์, เนเธอร์แลนด์ 
 2. ทะเลแดดซี Dead Sea แหล่งน้ำที่มีความเค็มมากกว่าทะเลทั่วไป 4-5 เท่า เป็นแหล่งน้ำที่มีระดับแมกนีเซียมสูงกว่าแหล่งอื่นๆ ในสมัยโบราณพระนางคลีโอพัตราได้มาสร้างประสาทบริเวณนี้เพื่อแช่ตัวในทะเลแดดซี โดยพระนางมีความเชื่อว่าแหล่งน้ำแห่งนี้ช่วยบำรุงรักษาผิวพัน์ร่างกายของพระนางได้ สถานที่แห่งนี้จึงถือว่าเป็นสปาที่แรกของโลก
 3. The great south lake ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 4. ทะเลสาบในประเทศออสเตรเลีย

ข้อดีของการแช่ตัว แช่เท้าด้วยแมกนีเซียม

 1. ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
 2. ช่วยให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่น ทำงานเป็นปรกติ
 3. ชะลอการเกิดกรด lactic  acid ในกล้ามเนื้อช่วยให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น
 4. ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้น
 5. ช่วยกระตุ้นความต้านทานของร่างกาย
 6. ช่วยให้อาการปวดหัวหรือปวดประจำเดือนลดลง
 7. ช่วยทำให้นอนหลับง่ายตลอดคืน 
 8. ช่วยให้สมองปรอดโปร่ง มีสมาธิดีขึ้น