All blog

Latest Update 18/06/2021
สาเหตุของอาการตะคริวที่มักเกิดกับคุณแม่ตั้งครรถ์

สาเหตุของอาการตะคริวที่มักเกิดกับคุณแม่ตั้งครรถ์

  •  April 27, 2021

สาเหตุของอาการตะคริวที่มักเกิดกับคุณแม่ตั้งครรถ์

เมื่อคุณแม่มีเจ้าตัวน้อยก็เหมือนมี่ 2 คนในร่างเดียว ดังนั้นความต้องการสารอาหาร และแร่ธาตุมากยิ่งขึ้น เพื่อมาเสริมสร้างพัฒนาร่างกายให้กับลูกน้อยในครรถ์ โดยส่วนสำคัญในพัฒนาการของเด็กคือการสร้างความแข็งแรงของกระดูก ซึ่งแร่ธาตุที่ถูกดึงไปใช้กับทารกในครรภ์คือ แคลเซียม และแมกนีเซียม คุณแม่ตั้งครรภ์จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องรับประทานอาหารที่มีแคลเซียม และแมกนีเซียมให้มากยิ่งขึ้น

กลับมาที่อาการตะคริวซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการหดเกร็งกล้ามเนื้อฉับพลัน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือร่างกายขาดแร่ธาตุแมกนีเซียม ซึ่งแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่ทำหน้าที่ควบคุมการยืดหดของกล้ามเนื้อ เมื่อร่างกายขาดแมกนีเซียมจึงทำให้กล้ามเนื้อทำงานไม่เป็นปรกติ 

 

                                                               

 

ดังนั้นคุณแม่ที่มีอาหารตะคริวควรเพิ่มการรับประทานอาหารที่มีแมกนีเซียมสูง เช่น ถั่วอัลมอน ธัญพืช, ปลาแซลมอน, อโวคาโด เป็นต้น หรือเพิ่มเติมแร่ธาตุด้วยอาหารเสริมหรือ แช่ตัว แช่เท้าด้วยเกลือแมกนีเซียมในน้ำอุ่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มแร่ธาตุและช่วยให้คุณแม่ผ่อนคลายได้อีกด้วย